Thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm về quản lý đất đai ở Đồng Nai

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, bên cạnh các kết quả đạt được, UBND tỉnh Đồng Nai còn một số tồn tại trong quản lý về đất đai.

Cụ thể, UBND tỉnh chỉ định chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu dân cư theo quy hoạch để thực hiện giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, không đúng quy định của pháp luật đất đai. Xác định tên người sử dụng đất khi thu hồi đất chưa đúng với thực tế sử dụng, nội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa thống nhất với quy hoạch đô thị.

UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật về diện tích tối thiểu đất nông nghiệp để tách thửa đất (tại thời điểm năm 2014 và 2016) khi pháp luật đất đai chưa giao cho UNND cấp tỉnh quy định.

Thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm về quản lý đất đai ở Đồng Nai- Ảnh 1.

UBND tỉnh Đồng Nai.

Bên cạnh đó, UBND thành phố Long Khánh, huyện Nhơn Trạch, huyện Long Thành trong chỉ đạo thực hiện việc tách, hợp thửa đất còn nhiều tồn tại. UBND huyện Nhơn Trạch cho phép hộ gia đình cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở, có một số hồ sơ còn thiếu văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất ở.

Trước các tồn tại trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chấn chỉnh và hoàn thiện công tác giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất , tách hợp thửa đất nhằm đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai đi vào nền nếp, nâng cao hiệu lực trong quản lý và hiệu quả trong sử dụng đất.

Chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế trong công tác giao đất; cho thuê đất, tách hợp thửa đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Chỉ đạo xử lý việc giao đất cho Công ty Cổ phần Long Thành Riverside thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư theo quy hoạch không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, không đúng quy định tại Điều 118 Luật Đất đai.

Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố dừng ngay việc các hộ dân hiến, tặng, trả lại quyền sử dụng đất cho Nhà nước để sử dụng vào mục đích xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trong các thửa đất xin tách thửa nhưng không phù hợp với quy định.

Chỉ đạo thực hiện xử lý đối với Công ty Cổ phần Đầu tư LDG trong việc chậm tiến độ xây dựng các công trình theo dự án đầu tư và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Quang Vinh chậm quá 12 tháng liên tục không đưa đất được giao thực hiện dự án vào sử dụng nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Bộ cũng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai có cơ chế phát triển các dự án nhà ở có quy mô vừa và nhỏ phù hợp với thực tế của địa phương (đặc biệt là các vùng nông thôn) để đáp ứng kịp thời nhu cầu đất ở, nhà ở của người dân và tạo cơ hội cho người dân không có đủ điều kiện tiếp cận đất ở, nhà ở tại các khu đô thị mới có nhà ở, đất ở.