Tag Archives: vành đai 3

Kon Tum xây dựng 9 cụm công nghiệp mới quy mô 600 ha

Thành phố Kon Tum là một trong những vùng kinh tế động lực của tỉnh [...]