Tag Archives: Văn phòng Chính phủ

Trình Quốc hội quyết định đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam trong năm 2024

Thường trực Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải trình Quốc hội xem xét, [...]