Tag Archives: trung tâm thành phố

Đầu tư hơn 149.000 tỷ đồng để phát triển đô thị Bắc Giang

Năm 2024 đô thị Bắc Giang trở thành đô thị loại II, trước năm 2030 [...]