Tag Archives: tỉnh Bắc Giang

Bắc Giang thu hồi gần 1 triệu m2 đất lúa để thực hiện nhiều dự án nhà ở

Bắc Giang vừa thông qua 37 dự án cần thu hồi đất với tổng diện [...]

Đầu tư hơn 149.000 tỷ đồng để phát triển đô thị Bắc Giang

Năm 2024 đô thị Bắc Giang trở thành đô thị loại II, trước năm 2030 [...]