Tag Archives: đường dây điện

TPHCM cấp tập chuẩn bị mặt bằng ‘sạch’ cho tuyến metro số 2

Để chuẩn bị mặt bằng “sạch” cho dự án metro số 2 TPHCM, Ban Quản [...]