Tag Archives: địa bàn thành phố

Chủ tịch Hà Nội chốt hạn cuối giao đất dịch vụ cho hơn 19.000 hộ dân

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã - còn tồn tại [...]