Tag Archives: Đất dịch vụ

Chủ tịch Hà Nội chốt hạn cuối giao đất dịch vụ cho hơn 19.000 hộ dân

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã - còn tồn tại [...]