Tag Archives: đáng chú ý

Giá bất động sản vẫn neo cao, có hai doanh nghiệp được dự báo lãi ròng năm nay tăng 50% – 74%

Mặc dù số lượng giao dịch vẫn ở mức thấp nhưng giá bất động sản [...]