Tag Archives: cơ quan thuế

Không quy định hạn mức chuyển mục đích sử dụng đất

Bà Lường Thị Phương Trang (Sơn La) đang làm thủ tục xin chuyển mục đích [...]