Tag Archives: chuyển mục đích sử dụng đất

Không quy định hạn mức chuyển mục đích sử dụng đất

Bà Lường Thị Phương Trang (Sơn La) đang làm thủ tục xin chuyển mục đích [...]