Tag Archives: Bộ Xây Dựng

Gần 48.000 căn nhà ở xã hội có thành hiện thực trong năm 2024?

Bộ Xây dựng cho biết sẽ có 108 dự án nhà ở xã hội hoàn [...]