Tag Archives: bộ kế hoạch

“Rộng cửa” làm dự án 3.770 tỷ đồng tại Bắc Giang, tiềm lực của Taseco Land ra sao?

Là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án đô thị có [...]