LSMCD bảo vệ dữ liệu người dùng sử dụng SASL (Thiết Kế Web Số 1 LSMCD)

Bạn biết gì về LSMCD?

LSMCD là gì?

LSMCD có gì đặc biệt?
SASL (Simple Application and Security Layer) là phương pháp được sử dụng để bảo mật dữ liệu trong LSMCD và Memcached.
Bài viết này thảo luận về một tính năng của LSMCD không có trong Memcached truyền thống. Đó là tính năng tách dữ liệu của người dùng cá nhân. Điều này có nghĩa là dữ liệu được lưu bởi một người dùng sẽ không hiển thị cho bất kỳ người dùng nào khác.
Điều kiện: Bạn phải có LSMCD v1.2 trở lên để sử dụng tính năng này.

LSMCD có gì đặc biệt?

Trong Memcached và LSMCD cũ, mọi dữ liệu được lưu trữ đều có sẵn cho tất cả người dùng (nếu được bật SASL thì tất cả người dùng có thể lấy dữ liệu  trong Memcached). Điều này cho phép sử dụng bộ nhớ cache nhanh và cache lại được nhiều thông tin. Tuy nhiên, tính an toàn cực kỳ thấp. Do đó, không thể được sử dụng để lưu trữ bất kỳ dữ liệu nào được coi là nhạy cảm với một người dùng cụ thể.
Tùy chọn mới này cho phép dữ liệu chỉ khả dụng đối với người dùng được phép truy cập. Do đó, những lợi thế của hiệu suất Memcached trở nên khả dụng đối với dữ liệu nhạy cảm.
Đối với Memcached, nếu  kích hoạt SASL, các lệnh telnet văn bản sẽ không còn hoạt động vì không có cơ chế bảo mật trong telnet. Chương trình máy khách memcapablesẽ thất bại trong tất cả các thử nghiệm vì nó không xử lý SASL đúng cách.
LSMCD có thể được sử dụng khi được cấu hình, kích hoạt bằng các giao thức Memcached và lệnh người dùng truyền thống. Tuy nhiên, mọi dữ liệu hiển thị sẽ chỉ hiển thị cho người dùng được xác thực đã tạo ra nó. Điều này có nghĩa là cùng một dữ liệu có thể được lưu trữ nhiều lần cho những người dùng riêng biệt. Nhưng mỗi người dùng sẽ chỉ nhìn thấy dữ liệu được tạo bởi người dùng đó.
Hết hạn và xóa sẽ một lần nữa dựa trên các tiêu chí được đặt khi người dùng tạo dữ liệu hoặc dựa trên các tham số cho toàn bộ hệ thống được người quản trị cấu hình.
Chúc bạn sẽ xử lý linh hoạt các thao tác với LSMCD bảo vệ dữ liệu người dùng sử dụng SASL(Thiết Kế Web Số 1 LSMCD) nhé!
Mọi thắc mắc và góp ý liên quan, xin vui lòng liên hệ ngay Thiết Kế Web Số 1 để được tư vấn chi tiết hoặc Fanpage để cập nhật những thông tin mới nhất nhé!
Với bề dày kinh nghiệm hơn 5 năm cung cấp hosting, dịch vụ cho thuê máy chủ, các dịch vụ liên quan đến tên miền và bảo mật website, hãy để Thiết Kế Web Số 1 đồng hành cùng bạn trên con đường khẳng định thương hiệu trên bản đồ công nghệ toàn cầu!

  • Website: