Lộ sai sót tại dự án do Công ty cổ phần Đệ Tam đầu tư

Lộ sai sót tại dự án do Công ty cổ phần Đệ Tam đầu tư- Ảnh 1.

Một góc dự án Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Bắc Ninh. Ảnh: detamland.com.

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra phần Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh Khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh do Công ty cổ phần Đệ Tam là nhà đầu tư, qua đó chỉ ra một số sai sót, vi phạm.

Công ty cổ phần Đệ Tam là nhà đầu tư được chuyển nhượng một phần dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh Khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh do Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh làm chủ đầu tư.

Nội dung kết luận thanh tra chỉ rõ, theo Quyết định về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, xác định tiến độ thực hiện hoàn thành các công trình xây dựng trên đất trong năm 2021. Tuy nhiên đến nay dự án chưa hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Nhà đầu tư cũng chưa điều chỉnh tiến độ đầu tư của dự án theo quy định.

Mặt khác, Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh cho Công ty cổ phần Đệ Tam khi chưa có văn bản đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, đã có văn bản chấp thuận chủ trương cho phép chuyển nhượng một phần dự án.

Ngoài ra, Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh đã tiến hành bàn giao đất (1.000m2) cho Công ty cổ phần Đệ Tam trước khi UBND tỉnh Bắc Ninh có Quyết định thu hồi đất và giao đất chưa đúng quy định Luật Đất đai 2013.

Cơ quan thanh tra cũng phát hiện, một số biên bản nghiệm thu công việc xây dựng còn không ghi tên trong các thành phần tham gia nghiệm thu, ký nhưng không ghi rõ họ tên. Điển hình, biên bản nghiệm thu công việc xây dựng số 37/BBNT-DTA ngày 23/1/2022 thuộc Hồ sơ quản lý chất lượng. Toàn bộ nghiệm thu phần hạ tầng đều ghi nhầm địa điểm nghiệm thu.

Thực tế dự án tại Khu đô thị VSIP Bắc Ninh nhưng biên bản nghiệm thu công việc xây dựng tại Nhơn Trạch. Không yêu cầu lập, để duyệt biện pháp thi công an toàn lao động và bảo vệ môi trường các hạng mục trong quá trình thi công.

Đáng chú ý, đoàn thanh tra tính toán lại trên hồ sơ Dự án bản vẽ thiết kế thi công do Chủ đầu tư cung cấp với tổng số tiền chênh lệch giảm 10 tỷ 319 triệu đồng.

Về điều kiện kinh doanh bất động sản, Kết luận thanh tra xác định, năm 2019, Công ty cổ phần Đệ Tam đã ký 27 hợp đồng nguyên tắc dưới hình thức huy động vốn để ưu tiên đăng ký, hưởng quyền mua lô đất tại dự án cho bên được huy động vốn, khi chưa có Thông báo đủ điều kiện huy động vốn của Sở Xây dựng, vi phạm quy định.

Trên cơ sở phát hiện các sai sót, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh kiến nghị Sở Xây dựng kiểm tra và xử lý đối với Công ty cổ phần Đệ Tam trong việc ký 27 hợp đồng huy động vốn khi chưa có Thông báo đủ điều kiện huy động vốn của Sở Xây dựng.

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh yêu cầu UBND thành phố Từ Sơn chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng mà đoàn thanh tra đã chỉ ra. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền đề nghị UBND thành phố Từ Sơn lập hồ sơ, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Cơ quan thanh tra cũng yêu cầu Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh, Công ty cổ phần Đệ Tam xác định, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân và xử lý theo thẩm quyền có liên quan đến tồn tại, vi phạm.

Đồng thời, yêu cầu Công ty cổ phần Đệ Tam giảm trừ khi quyết toán phần dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh Khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh tổng số tiền 10 tỷ 319 triệu đồng.