Kế hoạch mới nhất của Tp.HCM về việc cấp sổ hồng cho hàng ngàn căn nhà trong năm 2024

Kế hoạch mới nhất của Tp.HCM về việc cấp sổ hồng cho hàng ngàn căn nhà trong năm 2024

Đánh giá kết quả bước đầu của Kế hoạch đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất đối với các án nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố (Kế hoạch 3981), ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Tp.HCM cho rằng đây là kế hoạch mang tính bước ngoặt và đã thực sự đi vào thực tiễn.

Theo ông Thắng, việc Sở TN&MT Tp.HCM phân loại các dự án vướng mắc thành từng nhóm cụ thể để làm cơ sở xác định cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Mục đích nhằm đề ra những nội dung kiến nghị cụ thể, đảm bảo khả thi và đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Trong gần 80.000 căn nhà chưa được cấp sổ hồng, có đến 30.896 căn do chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ. Sau khi triển khai Kế hoạch 3891, đã có 6.895 căn nộp hồ sơ cấp sổ hồng, chiếm tỷ lệ 22,3%.

Trong hai nhóm chưa giải quyết cấp sổ hồng, có hơn 10.000 căn nhà tại 29 dự án vướng mắc loại hình bất động sản mới và hơn 8.200 căn tại 18 dự án đang bị thanh tra hoặc điều tra.

Báo cáo về kết quả cấp sổ hồng trên địa bàn Tp.HCM tính đến ngày 25/12/2023, Sở TN&MT Tp.HCM cho biết, cơ quan này đặt mục tiêu cấp 22.000 sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án trong năm 2023. Kết quả, đã có 22.147 căn nhà được cấp sổ hồng, đạt 101% mục tiêu đề ra.

Như vậy, trước khi Kế hoạch 3981 ban hành, tại Tp.HCM còn 81.085 căn nhà tại 335 dự án nhà ở thương mại chưa được cấp sổ hồng. Sau khi có kế hoạch, công tác này đã được đẩy nhanh và hết năm 2023 có hơn 22.000 căn nhà được cấp sổ hồng.

Với việc thu thuế thu nhập cá nhân và thuế trước bạ liên quan đến thủ tục cấp sổ hồng, ước tính năm 2023, Tp.HCM thu 7.781 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, tạo nguồn vốn 755.510 tỷ đồng phát triển kinh tế từ giá trị thế chấp, giá trị đăng ký biến động đất đai.

Theo Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM, bên cạnh những hiệu quả đạt được, tiến độ thực hiện Kế hoạch 3981 đối với một số nhóm vướng mắc chưa như kỳ vọng vì các nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Trong năm 2024, Sở TN&MT Tp.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Thuế Thành phố đẩy nhanh tiến độ xác định nghĩa vụ tài chính của người mua nhà tại các dự án, đôn đốc các chủ đầu tư nộp hồ sơ cấp sổ hồng. Đồng thời, sẽ làm việc từng nội dung vướng mắc cụ thể đến cơ quan cấp trên để đẩy nhanh việc cấp sổ hồng cho người dân.