Đắk Nông nghiên cứu nâng cao năng lực cho cán bộ dân tộc thiểu số

img_0950(1).jpg

Khoa học

Đắk Nông nghiên cứu nâng cao năng lực cho cán bộ dân tộc thiểu số

Ngày 28/12, Sở KH-CN tỉnh Đắk Nông tổ chức họp Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số chính quyền cấp huyện, xã của Đắk Nông đáp ứng tình hình mới”.

img_0950(1).jpg
Đề tài giúp đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cho cán bộ cấp huyện, xã người dân tộc thiểu số tại Đắk Nông

Đề tài do TS. Dương Thị Ái Nhi, Trường Đại học Tây Nguyên làm chủ nhiệm. Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 4/2021 – 9/2023.

Những năm gần đây, số lượng người dân tộc thiểu số ở Đắk Nông được đào tạo đã tăng lên, tuy nhiên vẫn còn thiếu về số lượng và hạn chế về chất lượng. Số người dân tộc thiểu số chiếm gần 38% dân số của tỉnh, nhưng những người được đào tạo chỉ chiếm 2,73% và chỉ có 259 người có trình trên đại học.

img_0968(1).jpg
Thành viên Hội đồng đóng góp ý kiến hoàn thiện kết quả đề tài
ADQuảng cáo
try { if (typeof (pcdetailinpage) != “undefined” && pcdetailinpage !== null) { pcdetailinpage.show(); } else { document.getElementById(“zone-65”).remove(); } } catch (e) { }

Những người được đào tạo chủ yếu hoạt động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp. Trong số này có rất ít cán bộ công chức (CBCC), viên chức là người dân tộc thiểu số. Hiện chưa có nhiều người làm việc trong lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, khoa học và công nghệ. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, kiến thức xã hội, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, thái độ làm việc… còn nhiều hạn chế.

img_0983-2-(1).jpg
Đại diện nhóm nghiên cứu trình bày về những kết quả của nhiệm vụ

Thực tế này đã gây ra những khó khăn trong việc phân bổ nguồn nhân lực giữa các ngành, nghề. Những vấn đề nêu trên đã làm gia tăng khoảng cách phát triển giữa các khu vực, giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số với các vùng khác.

Đề tài thực hiện nhằm tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng quá trình thực hiện chính sách nâng cao năng lực quản lý của CBCC người dân tộc thiểu số chính quyền cấp huyện, xã của Đắk Nông.

Trên cơ sở đó, đưa ra các nhóm giải pháp thực thi hiệu quả như: chú trọng nâng cao năng lực quản lý cho CBCC cấp huyện, xã là người dân tộc thiểu số; cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể, tổ chức triển khai, quán triệt để các đơn vị cơ sở thực hiện; thực hiện tốt công tác cán bộ ở tất cả các khâu, thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện học tập của người được cử đi học…