Đắk Mil sơ kết chuyển đổi số giai đoạn 2021-2023

Công nghệ thông tin

Đắk Mil sơ kết chuyển đổi số giai đoạn 2021-2023

Sáng 12/1, UBND huyện Đắk Mil (Đắk Nông) tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chuyển đổi số, giai đoạn 2021-2023.

try { if (typeof (pcdetailduoisapo) != ‘undefined’ && pcdetailduoisapo !== null) { pcdetailduoisapo.show(); } else { document.getElementById(‘zone-63’).remove(); } } catch (e) { }

Sau 3 năm thực hiện chuyển đổi số, UBND huyện Đắk Mil đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện tốt công tác định hướng, xây dựng và ban hành thể chế, chính sách về chuyển đổi số (CĐS). Công cuộc CĐS đã có sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Nhận thức về CĐS đã có nhiều chuyển biến tích cực, dần đi vào thực thi, hành động.

z5063391581487_422307dc0c40842766726946069a8de1(1).jpg
Đồng chí Phan Bá Tịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil báo cáo kết quả công tác CĐS giai đoạn 2021-2023

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận và chỉ ra những hạn chế trong CĐS trên địa bàn huyện thời gian qua. Trong đó, dịch vụ công trực tuyến chưa được ứng dụng một cách phổ biến do trình độ, nhận thức của người dân về CĐS, ứng dụng công nghệ thông tin hạn chế. Hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị, địa phương còn hạn chế, chưa đảm bảo tốt nhất cho triển khai các nhiệm vụ CĐS. Bộ máy nhân lực để thực hiện các nhiệm vụ CĐS tại các cơ quan, đơn vị, địa phương còn mỏng, chủ yếu là kiêm nhiệm.

try { if (typeof (pcdetailinpage) != “undefined” && pcdetailinpage !== null) { pcdetailinpage.show(); } else { document.getElementById(“zone-65”).remove(); } } catch (e) { }

z5063684581495_e6617a94439a2ff4eff9b50c9c199f88-1-.jpg
Đại diện VNPT huyện Đắk Mil chỉ ra những khó khăn của người dân tiếp cận trong công tác CĐS.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Thương, TUV, Giám đốc sở Thông tin và truyền thông tỉnh Đắk Nông đề nghị địa phương cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác CĐS. Để thực hiện mục tiêu đến năm 2025, 100% hồ sơ và các giấy tờ được thực hiện trên môi trường điện tử, huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân dễ tiếp cận dịch vụ công trực tuyến; qua đó góp phần phát triển công dân số, xã hội số trên địa bàn huyện.

z5063716829013_e2bd1edff6183c9aa171ed6004f5a09f(1).jpg
Đồng chí Trần Văn Thương, TUV, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú để người dân dễ tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Dịp này, UBND huyện Đắk Mil tặng giấy khen cho 9 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CĐS giai đoạn 2021-2023.

z5063818966970_05628708eac6edf6105177594cb27d1b(1).jpg
UBND huyện Đắk Mil tặng giấy khen cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác CĐS giai đoạn 2021-2023.