Balance Sheet là gì? Balance Sheet có cấu trúc như thế nào?

Để một doanh nghiệp vận hành hiệu quả, việc vận dụng các nguồn tài chính một cách hợp lý là rất quan trọng. Nhưng, làm sao để có những quyết định hợp lý? Balance Sheet sẽ là một “cộng sự đắc lực” giúp bạn thực hiện điều này. Vậy Balance Sheet là gì?

Balance Sheet là gì?

Balance Sheet (hay còn gọi là bảng cân đối kế toán) là báo cáo tài chính của một công ty bao gồm tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, tổng nợ,…tại một thời điểm.

Bạn có thể hiểu, đây giống như một bản chụp nhanh tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm xác định, thường được tính sau mỗi tháng hoặc mỗi quý (3 tháng, 6 tháng, 12 tháng) và có hai đầu chính là vốn và nợ.

Balance Sheet dùng để làm gì?

Balance Sheet được sử dụng bởi các giám đốc điều hành, nhà đầu tư, nhà phân tích chiến lược marketing và các cơ quan quản lý để nắm rõ tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp. Nhờ Balance Sheet, bạn sẽ có cái nhìn tổng quát về tài sản và các khoản nợ của doanh nghiệp.

Balance Sheet thường được sử dụng cùng với 2 loại báo cáo tài chính khác là báo cáo thu nhập và báo cáo ngân lưu, có thể giúp người dùng trả lời các câu hỏi.

  • Liệu doanh nghiệp có giá trị tài sản ròng ở mức dương hay âm?
  • Liệu doanh nghiệp có đủ tiền mặt và tài sản ngắn hạn để trang trải các khoản chi phí của mình hay không?
  • Liệu doanh nghiệp có đang nợ nhiều hơn so với các doanh nghiệp cùng ngành hay không?

Tầm quan trọng của Balance Sheet

Thanh lý

Bằng cách so sánh tài sản hiện tại của doanh nghiệp với các khoản nợ hiện tại, bạn sẽ xác định rõ ràng về tính thanh khoản hoặc lượng tiền mặt hiện tại doanh nghiệp đang sẵn có. Bạn luôn muốn có một khoảng đệm giữa tài sản lưu động và nợ phải trả để trang trải nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.

Hiệu quả

Việc so sánh báo cáo thu nhập với Balance Sheet, bạn có thể đo lường mức độ hiệu quả trên các khoản chi tiêu mà doanh nghiệp đang thực hiện. Từ đó, bạn có thể đưa ra các biện pháp xử lý đối với các khoản chi phí gặp vấn đề, có thể ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Tận dụng

Balance Sheet có thể giúp bạn biết được doanh nghiệp có bao nhiêu đòn bẩy tài chính, từ đó cho biết doanh nghiệp đang phải đối mặt với những rủi ro về tài chính như thế nào.

Tỷ lệ hòa vốn

Balance Sheet có thể được sử dụng để đánh giá mức độ tạo ra lợi nhuận của một doanh nghiệp. Chẳng hạn như chia lợi nhuận ròng cho vốn sở hữu của cổ đông để tạo ra tỷ suất sinh lời trên vốn sở hữu.

Balance Sheet có cấu trúc như thế nào?

Balance Sheet giống như tất cả các báo cáo tài chính, sẽ có những khác biệt nhỏ về cấu trúc giữa các tổ chức và ngành.

Tài sản lưu động

Tiền mặt và các khoản tương ứng

Các tài sản như tiền mặt, các khoản tương đương tiền mặt, các tài sản có thời gian đáo hạn dưới 3 tháng hoặc tài sản có thể thanh lý đều mang tính thanh khoản cao, thường xuất hiện ở những dòng đầu tiên trong Balance Sheet.

Các khoản phải thu

Các khoản phải thu bao gồm số dư của một doanh nghiệp chưa thu được từ khách hàng. Các doanh nghiệp cho phép khách hàng của họ thanh toán hàng hóa và dịch vụ trong một khoảng thời hạn hợp lý, miễn là các điều khoản đã được đồng ý.

Hàng tồn kho

Hàng tồn kho bao gồm số lượng nguyên vật liệu cho sản xuất, các sản phẩm hàng dở dang và đã thành phẩm. Doanh nghiệp liệt kê các khoản này khi báo cáo doanh thu bán hàng.

Tài sản dài hạn

Tài sản, nhà máy, thiết bị

Những tài sản, nhà máy, thiết bị (còn được gọi là PP&E) là tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp. PP&E đóng một vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch tài chính và phân tích hoạt động của doanh nghiệp và các khoản chi tiêu trong tương lai.

Tài sản vô hình

Các tài sản cố định vô hình của doanh nghiệp có thể xác định được hoặc không thể xác định được. Các tài sản vô hình có thể xác định được bao gồm bằng sáng chế, giấy phép và công thức bí mật. Tài sản vô hình không xác định được bao gồm định vị thương hiệu và lợi thế thương mại.

Nợ ngắn hạn

Các khoản phải trả

Các khoản phải trả là số tiền doanh nghiệp nợ các nhà cung cấp đối với các hàng hóa hoặc dịch vụ được mua theo hình thức tín dụng. Các khoản này phải được thanh toán hết trong một thời hạn cam kết.

Nợ hiện thành

Nợ hiện thành bao gồm các khoản vay chính thức của một doanh nghiệp ngoài các khoản phải trả theo định kỳ. Không phải tất cả các doanh nghiệp đều có các khoản nợ hiện thành.

Nợ cần trả cho các khoản vay dài hạn

Nợ cần trả cho các khoản vay dài hạn là số tiền phải chi trả cho các khoản nợ dài hạn đã đến hạn thanh toán, khác với nợ hiện thành. Một số doanh nghiệp sẽ hợp nhất hai khoản này thành một khoản nợ trong Balance Sheet.

Nợ dài hạn

Trái phiếu phải trả

Trái phiếu phải trả được ghi nhận khi một doanh nghiệp phát hành trái phiếu để tạo ra tiền mặt . Với tư cách là nhà phát hành trái phiếu, doanh nghiệp là người đi vay. Như vậy, hành vi phát hành trái phiếu là tạo ra một khoản nợ phải trả.

Các khoản nợ dài hạn

Các khoản nợ dài hạn là tất cả các khoản nợ mà doanh nghiệp có trong một lịch trình dựa trên thời gian đáo hạn. Nó thường được các doanh nghiệp sử dụng để xây dựng phân tích dòng tiền.

Vốn sở hữu cổ đông

Vốn cổ phần

Vốn cổ phần là giá trị của các quỹ mà các cổ đông đã đầu tư vào doanh nghiệp. Khi một doanh nghiệp được thành lập, các cổ đông thường sẽ gửi tiền mặt vào để đổi lấy cổ phần doanh nghiệp.

Khoản thu nhập giữ lại

Thu nhập giữ lại là phần lợi nhuận tích lũy của doanh nghiệp, không được phân phối dưới dạng cổ tức cho các cổ đông mà được dành để tái đầu tư trở lại doanh nghiệp.

Balance Sheet đã thể hiện tầm quan trọng trong các hoạt động của doanh nghiệp. Việc hiểu rõ cách lưu chuyển dòng tiền giúp bạn có thể xử lý các vấn đề tiềm ẩn, đưa ra kế hoạch cụ thể cho các chiến dịch của doanh nghiệp. Hy vọng qua bài viết này, bạn không những hiểu hơn về Balance Sheet mà còn có thể áp dụng cho công việc của mình trong tương lai.

Một số những thắc mắc liên quan đến Balance Sheet

Ai là người lập Balance Sheet?

Tùy thuộc vào các doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Balance Sheet có thể do chủ sở hữu hoặc bộ phận kế toán doanh nghiệp lập ra. Đối với các doanh nghiệp quy mô đại chúng, Balance Sheet được các kế toán viên công chức thiết lập và cũng cần đảm bảo cho sổ sách được lưu giữ theo tiêu chuẩn cao hơn.

Vấn đề gì xảy ra khi doanh nghiệp không sử dụng Balance Sheet?

Nếu không sử dụng Balance Sheet, các dòng tiền của bạn sẽ rất phức tạp, không thể vận dụng các kế hoạch tài chính dài hạn, ảnh hưởng đến sự ổn định và quá trình phát triển doanh nghiệp.

Khi nào cần tận dụng vốn thay vì chi phí mua hàng?

Nếu hàng hóa cần mua được sử dụng cho việc kinh doanh trên một năm thì bạn nên sử dụng nguồn vốn theo chính sách khấu hao của doanh nghiệp. Tuy nhiên, bạn cần xem xét kỹ lưỡng về tiềm năng thị trường trong tương lai.

Sự thay đổi về một khoản chi phí có ảnh hưởng đến Balance Sheet không?

Tùy vào khoản chi phí phát sinh. Đối với các khoản chi phí liên quan đến kế hoạch xoay vòng vốn, bạn cần phải điều chỉnh và tính toán lại cho các hoạt động sắp tới của doanh nghiệp được đảm bảo sự ổn định. Nếu các chi phí không ảnh hưởng quá nhiều, bạn không cần quan tâm đến.